WOLNE MIEJSCA: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, cukiernik. ZAPRASZAMY!

A A A

Absolwenci klas 3 zc i 3 zk odbierają wyniki egzaminów od dnia 26 sierpnia 2016 r. w sekretariacie młodzieżowym w godzinach 9 - 15.
Pozostali uczniowie otrzymają wyniki 1 września na spotkaniu z wychowawcami.

Uczniowie klas pierwszych zasadniczej szkoły zawodowej proszeni są o wstrzymanie się z zakupem podręcznika do języka obcego. Informacja o podręczniku zostanie podana we wrześniu.

Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania na zakup podręczników. Szczegóły w poniższym linku:

http://edunet.tarnow.pl/pl/aktual/inf/rodz/wyprawka_szkolna_2016_2017

Zapraszam na Mszę Św. na rozpoczęcie roku szkolnego 1 września (czwartek) o godzinie 8.00.

ks. Marcin Gryzło

Egzaminy poprawkowe odbędą  się 25 i 26 sierpnia 2016 r.
Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły - tel. 14 636 10 76

Uczniowie przyjęci do naszej szkoły w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, kucharz zobowiązani są do wykonania badań sanitarno-epidemiologicznych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie przy ul. Mościckiego 10, w okresie od 18.07.2016 do 19.08.2016.