Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

W grudniu bieżącego roku nasza Szkoła obchodzić będzie ważne rocznice – 105-lecie istnienia i 40 lat funkcjonowania w obecnym budynku, z którym kojarzy ją większość mieszkańców Tarnowa i okolic, przy ulicy Gen. Józefa Bema 9-11. Pragniemy uczcić to szkolne święto, organizując spotkanie dawnych i obecnych nauczycieli, dzisiejszych uczniów i absolwentów. W sposób szczególny nasze zaproszenie kierujemy do tych, którzy szkołę kończyli w budynku przy ul. Piłsudskiego, jak i tych, którzy z sentymentem połączonym z dumą wspominają czas „na Bema” i myślą o sobie jako absolwentach ZSEG – „szkoły na Bema”, wracają serdecznym wspomnieniem do miejsca, gdzie przeżywali czas swej młodości.
Wszystkich zainteresowanych pomocą w przygotowaniu uroczystości i wsparciem finansowym tego przedsięwzięcia prosimy o kontakt z Dyrekcją Szkoły.
Z ogromną nadzieją liczymy, że w dniach odbywających się uroczystości, spotkamy się WSZYSCY w murach naszego ZSEG, by na nowo wrócić do czasu młodości, poczuć wzruszenie i radość z „bycia uczniem” tej szkoły, a także z bycia częścią jej historii i historii naszego Miasta.

Komitet Organizacyjny
Obchodów Jubileuszy

A A A

Dnia 30 września przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Szkolnego w naszej szkole. Poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie oraz nauczyciele.
W głosowaniu wzięło udział 646 osób, które wybierały Prezydium Samorządu Szkolnego spośród 7 kandydatów. 30 głosów było nieważnych. Frekwencja w wyborach wyniosła 79,6%.

W dniu 77 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego uczennice naszej szkoły tj. klasy 3TZ, a pośród nich członkinie Koła Historyczno-Turystycznego działającego przy naszej szkole uczestniczyły w niezwykłej lekcji historii. Lekcja ta odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie prezes IPN dr Jarosław Szarek wygłosił wykład nt. "Fenomenu Polskiego Państwa Podziemnego". Druga cześć lekcji to spotkanie ze świadkami tamtych wydarzeń co było zdecydowanie wartością dodaną tego przedsięwzięcia. Wykładu dr. Jarosława Szarka wysłuchali uczniowie, nauczyciele, historycy i kombatanci – uczestnicy konspiracji w czasie II wojny światowej. My natomiast w sali nr 12 w naszej szkole w odległości kilkuset kilometrów braliśmy w tym wydarzeniu udział śledząc tę lekcję historii online – za pośrednictwem strony IPN.  ZOBACZ ZDJĘCIA

Uczniowie IV klasy technikum Mateusz Ciurej i Dominik Łukasik z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie brali udział w konkursie ,,Grillowanie Karpia”. Konkurs odbył się na łowisku Podolsze k/Zatora. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się umiejętnością filetowania karpia. Kolejnym etapem konkursu było przygotowanie potrawy i prezentacja. Pracę uczniów biorących udział w konkursie oceniali kucharze z Małopolskiego Zrzeszenia Kucharzy i Cukierników. Każdy konkurs jest sprawdzianem umiejętności pracy w stresie pod okiem wytrawnego jury, jak również pogłębia umiejętności praktyczne przyszłych pracowników restauracji, hoteli.

Zobacz zdjęcia

W dniu 16.09.2016 r. reprezentacja dziewcząt i chłopców naszej szkoły wzięła udział w turnieju sportowym „Jasne, że Jasna” o Puchar Prezydenta Miasta Tarnowa zorganizowanym na nowopowstałych obiektach sportowych na Osiedlu Jasna. Młodzież rywalizowała w czterech konkurencjach.

Zobacz wyniki

Zdjęcia

W dniach 15 i 16 września 2016 roku odbył się Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim organizowany przez Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie z okazji 90-lecia szkoły. W konkursie wzięło udział 4 uczniów naszej szkoły: Agnieszka Warzecha, Joanna Michoń, Katarzyna Trojan i Piotr Trybulec wraz z opiekunem panem Józefem Parysem. Wyjechaliśmy pociągiem o 5:36 z Tarnowa do Krakowa a następnie po przesiadce dojechaliśmy do Warszawy. W konkursie udział wzięli uczniowie ze Skierniewic, Zamościa, Warszawy a także ze Słupca. Pierwszą częścią konkursu był test wiedzy o Józefie Piłsudskim. Składał się on z 60 pytań za które można było uzyskać 30 pkt. Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli 60 min. Każdy uczestnik test pisał samodzielnie następnie punkty zostały zliczone na konto każdej drużyny.

ZOBACZ ZDJĘCIA

ZOBACZ PREZENTACJĘ opracowanie: Katarzyna Trojan kl. 3TE i Piotr Trybulec kl. 2TM
ZOBACZ PREZENTACJĘ opracowanie: Joanna Michoń kl. 1TM i Agnieszka Warzecha kl. 2TT

Chcesz spędzić 1 rok w USA i uczyć się w amerykańskiej szkole średniej?